Günün Sözü

"Her Şeyin Bir Şeyini, Bir Şeyin Her Şeyini Bileceksiniz..." Sakıp SABANCI

29 Kasım 2018

Az Bilinen Çok İşe Yarayan Sql Komutları

 Bu yazımda az bilinen ama çok işe yarayan Sql Komutları ile ilgili bilgi vereceğim:

exec sp_who
--Bu komut arkaplanda çalışan bütün veritabanlarını gösterir eğer bir veritabanı çalışıyo ise bu veritabanı ile ilgili değişim işlemi yapılamaz bunun için kill komutu ile önce görevini sonlandırmak gerekir.

kill id (örneğin: kill 51)
--Bu id ye sahip işlemi sonlandır sonrasında veritanı ile ilgili işlem yapılır; silme,güncelleme,düzeltme...

SQL Server 18456 Hatası Çözümü - Login failed for user sa


Eğer Sql Server‘a sa (system admin) olarak bağlanılamıyorsa aşağıdaki adımları takip ederek bu sorunu çözebilirsiniz.

1) İlk olarak Sql Server aşağıdaki şekilde açılır.

Daha sonra Security bölümünden “sa” üzerinde çift tıklanır.

“sa” üzerinde çift tıklandıktan sonra karşımıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir.

Bu pencerede soldan “Status” bölümü seçildikten sonra Login bölümünden “Enabled” seçeneği seçilir.

2) 2.adımda aşağıdaki resimde görüldüğü gibi SQL Server üzerinde sağ tıklanarak açılan menüden  Properties komutu tıklanır.

Properties tıklandığında karşımıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir.


Bu pencerede soldan “Security” seçilip sağ taraftanda “SQL Server and Windows Authentication mode” seçilip “OK” tuşuna basılır.

Daha sonra son adıma geçilir. Bu adımda SQL Server üzerinde sağ tuş tıklanıp açılan menüden “Restart” komutu tıklanmalıdır.


Bu işlem sonucunda SQL Server hizmeti yeniden başlatılacak ve sorun ortadan kalkacaktır.
Alıntıdır:https://www.yazilimkodlama.com/sql-server-2/sql-server-18456-hatasi-cozumu-login-failed-for-user-sa

25 Ekim 2018

Android Studio Kurulumu

Android studio kurulumu, emülatör kavramı ve kurulumu, Android SDK ve kurulumu, basit bir merhaba dünya uygulamasının çalıştırılmasını gösteriyoruz.
Alıntıdır:
https://www.youtube.com/watch?v=6o7CMUCEBec

23 Ekim 2018

Android Studio Hatası: Emulator: ERROR: x86 emulation currently requires hardware acceleration!

Android Studio Projesini çalıştırdığınız zaman şu hata ile karşılaşıyorsanız.
"emulator: ERROR: x86 emulation currently requires hardware acceleration!" çözümü aşağıda.
  1. Android Studio>>Tools Menüsü>>SDK Manager>>SDK Tool Yolu izlenir
  2. Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM installer)’ın kurulu olduğundan emin olun. Kurulu değilse kurun


Kurulu olmasına rağmen aynı hatayı almaya devam ediyorsanız; SDK araçlarının bulunduğu klasöre gidin, aşağıda yolu gösterilen intelhaxm.exe(intelhaxm-android.exe)dosyasını bulun ve çalıştırın, kurulumu tamamlayın.
SDK araçlarının bulunduğu klasör yolu>>
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Android\Sdk\extras\intel\Hardware_Accelerated_Execution_Manager

Eğer bu yöntem de olmuyorsa;
BIOS ayarlarına girip System Configuration>>“Virtualization Technology" kısmını "enable" yapıp tekrardan deneyin 

22 Ekim 2018

Wamp Server'da Birden Çok Proje Çalıştırma (Sanal Site Oluşturma)

Wamp server ikonuna sağ tıklayıp resimdeki yol izlenir.


  • httpd-vhosts.conf dosyası notpad programında açılır ve aşağıdaki kodlar eklenip kaydedilir.
  • Wampserver'ı yeniden başlattığımızda yazdığımız kod çalışacaktır.

# Virtual Hosts
#
<VirtualHost *:80>
  ServerName localhost
  ServerAlias localhost
  DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www"
  <Directory "${INSTALL_DIR}/www/">
    Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>
#Burdan sonrasına aşağıdaki eklemeleri yapıyoruz

<VirtualHost *:80>
    ServerName benimsitem.com
    ServerAlias www.benimsitem.com
#www.benimsitem.com şeklinde sanal adres oluşturur
    DocumentRoot "C:\wamp64\www\ilksitem"
#site adresi olarak bulunduğu klasör ör. C:\wamp64\www\
ilksitem tanımlanır
    ErrorLog "logs\errors.log"
    <directory "C:\wamp64\www\
ilksitem">
    Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
    </directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ServerName benimsitem2.com
    ServerAlias www.benimsitem2.com
    DocumentRoot "C:\wamp64\www\ikincisitem"
    ErrorLog "logs\errors.log"
    <directory "C:\wamp64\www\ikincisitem">
    Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
    </directory>
</VirtualHost>

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *